Welkom

Wij zijn Expertisecentrum
Sociale Veiligheid

“Hoe veiliger je bent voor jezelf en je omgeving, hoe groter je bijdrage kan zijn aan sociale veiligheid in groepen – teams – organisaties – maatschappij.”

Training

Naast onze trainingen `sociale veiligheid` en `meester in verandering` bieden wij trainingen op maat waarin wij rekening houden met uw vraag, wensen en mogelijkheden.

Individuele coaching

Persoonlijke begeleiding/coaching op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.

Teamcoaching

Groepsgerichte coaching waarin alle leden binnen de groep (team) leren hun eigen kwaliteiten en krachten te bundelen en zwakke aspecten op te vangen.

Voorlichting

Programma’s voor scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en overheids­instanties.

Advies

Consultatie en advies op maat, ondersteuningsmogelijkheden voor uw bedrijf/sector.

Doe de QuickScan

Hoe is het met jouw sociale (on)veiligheid?

FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden:

Sociale veiligheid verwijst naar de afwezigheid van dreiging van psychisch en fysiek geweld of uitsluiting binnen een groep of gemeenschap, en de aanwezigheid van een klimaat waarin mensen zich gerespecteerd, vertrouwd en veilig voelen.

Onze kernthema’s omvatten pesten, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, agressie, radicalisering, en cyberveiligheid. We richten ons op preventie, interventie en beleidsontwikkeling binnen deze gebieden.

Het centrum draagt bij door onderzoek te doen naar sociale veiligheidskwesties, door het geven van advies, voorlichting, trainingen en coaching aan verschillende organisaties, en door het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen om veiligheid en inclusie in verschillende sectoren te verbeteren.

Ja, wij bieden persoonlijk advies en ondersteuning aan individuen en organisaties die te maken hebben met vraagstukken rond sociale veiligheid. U kunt contact met ons opnemen via contactpagina voor meer informatie.

Wij bieden diverse trainingen en workshops aan op het gebied van sociale veiligheid, waaronder conflictmanagement, omgang met agressie, beleidsontwikkeling, en bewustwording van discriminatie en uitsluiting. Raadpleeg onze diensten-pagina voor meer informatie en het actuele aanbod.

Wij werken samen met scholen en onderwijsinstellingen om programma’s en interventies te ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van een veilige leeromgeving. Dit omvat training van docenten, ontwikkeling van beleid, en het bieden van ondersteuning bij het omgaan met incidenten.

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het handhaven van sociale veiligheid. Leiders moeten het belang van een veilige omgeving benadrukken, een voorbeeldfunctie vervullen, open communicatiekanalen onderhouden, en consequent optreden tegen overtredingen van het sociale veiligheidsbeleid

Ja, wij staan open voor samenwerkingen met andere onderzoeksinstellingen, overheidsorganisaties, non-profitorganisaties en bedrijven. Neem contact op via contactpagina om potentiële samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Ons team

Wat wij bieden

Miranda van Amersvoort

Sociale veiligheid betekent voor mij; ‘oordeelvrij en positief aansluiten bij de ander’. Als trainer zie ik de gevolgen van sociale – en psychologische onveiligheid en wil ik graag met jullie op onderzoek uit en aan de slag!

Marcel Stein

Nadenken over eigen denken en voelen en dat van anderen. Je eigen doen en laten en dat van anderen kunnen waarnemen en begrijpen. In termen van gevoelens, gedachten, bedoelingen en verlangens. Het fundament voor psychologische en sociale veiligheid. Het Expertisecentrum maakt het veilig.

Wobbe Storm

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Om je sociaal veilig te voelen is het belangrijk om stil te staan bij jouw eigen psychologische veiligheid en te investeren in jouw leef- of werkomgeving. Graag lever ik mijn bijdrage aan een ‘veilig klimaat’, middels aandacht, vertrouwen en vrijmoedigheid. In iedere interactie kunt u het verschil maken!

Maarten Schepers

Het thema ‘sociale veiligheid’ is doorlopend actueel, vraagt om aandacht én verantwoordelijkheid. Vanuit ons expertisecentrum bieden wij naast concrete tools ook de veiligheid die nodig is om dit thema met elkaar te onderzoeken. Ik lever hier met groot plezier een bijdrage aan.

Expertisecentrum Sociale Veiligheid
Postbus 140
3960 BC Wijk bij Duurstede

KvK nummer: 83450718
BTW nummer: NL862879097B01

Rekeningnummer: NL75RABO0372909094