Diensten

Training

Tijdens onze praktijkgerichte trainingen besteden wij veel aandacht aan de wijze van communiceren met de ander. Dit zorgt voor bewustwording van eigen handelen en de impact op cliënten & collega’s  Naast de training ‘sociale veiligheid’ en  ‘meester in verandering’ bieden wij ook trainingen op maat, afhankelijk van jullie wensen en mogelijkheden. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van diverse modules. Denk daarbij aan agressietrainingen, hoe om te gaan met mensen met ‘ingewikkeld’ gedrag op de werkvloer, het hoe en wat van secundair trauma, enz. Naast het onderzoeken en ontdekken van diverse vaardigheden zal er ook aandacht zijn voor relevante kennisoverdracht passend bij de thema’s.  

Individuele coaching

Soms zijn er momenten dat het je even niet meer lukt om optimaal jouw werk te kunnen verrichten. Samen met jouw coach ga je op onderzoek naar jouw gevoelige snaren en kwaliteiten en waarom je doet zoals je doet. Mogelijk heb je een indrukwekkende gebeurtenis meegemaakt op de werkvloer wat veel impact heeft op jouw dagelijks functioneren. Tijdens dit traject ga je meer grip krijgen op je gedachten & gevoelens zodat je deze kunt beïnvloeden. Je gaat weer steviger in je schoenen staan zodat jij  jezelf als instrument zo optimaal mogelijk in kan zetten. Het is ook mogelijk om divers modules van ‘meester in verandering’ individueel in te zetten.

Teamcoaching

Hoe is het gesteld met de psychologische veiligheid binnen een team & organisatie? Voel jij je er altijd bij horen? Wie heeft het voor het zeggen binnen het team, hoe willen jullie met elkaar omgaan? Zomaar wat vragen die onderzocht worden om ‘de communicatie en samenwerking in teams te verbeteren’.  We staan stil bij onbewuste patronen en dynamieken van het team zodat er psychologische veiligheid kan ontstaan. Dit is het vertrekpunt om verder te bouwen aan ieder zijn taken – rollen – afspraken en jullie gezamenlijke stip op de horizon. 

Advies

Wij komen graag met uw organisatie in gesprek over Sociale Veiligheid. Samen onderzoek wij met u waar de problemen en uitdagingen liggen. Zowel op het professionele, politieke en emotionele aspect. 

Onze bevindingen vertalen we naar hanteerbare en uitvoerbare acties. Waarbij transparantie, integriteit en betrokkenheid belangrijke elementen zijn om draagvlak te creëren voor de verbetering van de Sociale Veiligheid. 

Tevens kunnen wij u ondersteuning bieden in de implementatie, door middel van coaching en training. 

Om de Sociale Veiligheid binnen uw organisatie goed te borgen zijn (tussentijdse) evaluaties noodzakelijk. Zo blijft de Sociale Veiligheid continue onder de aandacht voorkomt u mogelijke onveilige situaties. 

 

Voorlichting

Expertisecentrum Sociale Veiligheid biedt voorlichting over verschillende onderwerpen:

  • Psychologische Veiligheid
  • Sociale Veiligheid
  • Werking van agressie en grensoverschrijdend gedrag
  • Managen van Stress
  • Signaleren van risicovol gedrag
  • Effectieve communicatie en feedback
  • Conflicthantering
  • Hechtingstijlen
  • Mentaliseren
  • Psycho-educatie (verschillende ziektebeelden)