Maandelijkse column
Expertisecentrum Sociale Veiligheid

"Dat is toch niet normaal, dat je niet meer gewoon leuk truitje kan zeggen"

Auteur: Maarten Schepers
februari 2024

`Ik zeg gewoon maar niets meer`

De deelnemer van een inspiratiesessie met als thema sociale veiligheid, lijkt ontstemt. Zojuist keken we naar een satirisch filmpje waarin een leidinggevende genadeloos wordt gecanceld. Waarom? Hij zei leuk truitje. We gebruiken het filmpje vaker om met deelnemers in gesprek te raken over maatschappelijke ontwikkelingen en persoonlijke zienswijzen. Zo ook nu.


Doorlopend valt op dat mensen worstelen met de vraag wat het betekent om jezelf te zijn. Hoe kan je jezelf zijn en hoe verhoudt deze vraag zich tot het zichzelf zijn van de ander?

Ook valt op dat de wereld kan worden ervaren als een plek waar woorden scherp worden gewogen en sociale veiligheid als modewoord kan worden ingezet om de ander monddood te maken.

We horen het regelmatig.

1

Ik denk tegenwoordig wel 3 keer na voordat ik wat zeg.

Voor sommigen lijkt het allemaal niet zo spannend, voor anderen ingewikkelde materie. Vooral wanneer men het gevoel heeft niet meer zichzelf te kunnen zijn. In gesprek komen we er vaak op uit dat hoe beter je iemand kent, hoe beter je weet wat je wel of niet kan zeggen. En, hoe beter je ook gedrag kan interpreteren. Iemand kennen vraagt om aandacht, tijd en investering. Van beide kanten. Iets van de ander en iets van jezelf.

2

Het vraagt om een zekere mate van kwetsbaarheid.

Dit tonen, dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Ook binnen organisaties en teams is de veiligheid die nodig is om dit gesprek te voeren niet altijd optimaal. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de organisatiecultuur, hoge werkdruk en gebrek aan passend leiderschap.

3

Maak het bespreekbaar!

Dit is precies de reden waarom wij, Expertisecentrum Sociale Veiligheid, het zo knap vinden van organisaties wanneer er tijd en ruimte wordt vrijgemaakt om het hier -liefst multidisciplinair- met elkaar over te hebben. Dat is wat nodig is. Contact en communicatie. Het geeft niet als het lastig, ongemakkelijk of confronterend is om dit gesprek te voeren. Het mag best even zoeken zijn!

4

Wat betekent mijn gedrag voor een ander?

De deelnemer begrijpt op een gegeven moment dat hij gewoon zichzelf mag zijn. Dat lijkt een geruststelling. En, hij krijgt waardering voor het feit dat hij zich uitspreekt. Daarbij krijgt hij ook de gedachte mee dat er nooit iets verloren gaat met de vraag: wat betekent mijn gedrag voor een ander? Het antwoord op deze vraag kan helpen om in contact te blijven met elkaar. Als we er de tijd voor hadden tijdens deze sessie, dan zouden we het nu over verantwoordelijkheid en mentaliseren gaan hebben. We bewaren het voor de training. Leuk, daar kijken we naar uit!

Meer weten over Sociale Veiligheid?
Neem contact met ons op

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Om je sociaal veilig te voelen is het belangrijk om stil te staan bij jouw eigen psychologische veiligheid en te investeren in jouw leef- of werkomgeving. Graag lever ik mijn bijdrage aan een ‘veilig klimaat’, middels aandacht, vertrouwen en vrijmoedigheid. In iedere interactie kunt u het verschil maken!

 

 

Het thema ‘sociale veiligheid’ is doorlopend actueel, vraagt om aandacht én verantwoordelijkheid. Vanuit ons expertisecentrum bieden wij naast concrete tools ook de veiligheid die nodig is om dit thema met elkaar te onderzoeken. Ik lever hier met groot plezier een bijdrage aan.

Sociale veiligheid betekent voor mij; ‘oordeelvrij en positief aansluiten bij de ander’. Als trainer zie ik de gevolgen van sociale – en psychologische onveiligheid en wil ik graag met jullie op onderzoek uit en aan de slag!

Nadenken over eigen denken en voelen en dat van anderen. Je eigen doen en laten en dat van anderen kunnen waarnemen en begrijpen. In termen van gevoelens, gedachten, bedoelingen en verlangens. Het fundament voor psychologische en sociale veiligheid. Het Expertisecentrum maakt het veilig.

Volg onze bedrijfspagina!

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Word lid van onze bedrijfspagina, laten we ons samen inzetten voor een Sociaal Veilig Nederland