Maarten Schepers

Trainer – docent – sociotherapeut

Maarten gelooft dat wanneer je als mens ruimte krijgt of neemt, er ruimte ontstaat voor eigenheid, kwaliteit en veiligheid. En wanneer je deelt dat je (be)grip krijgt.

Het faciliteren van zelf onderzoek, al dan niet in groepsverband, geeft hem gevoel van zin en nut. Hieruit haalt hij energie. Het samen bouwen aan de hiervoor benodigde veiligheid vraagt altijd om aandacht en maatwerk, dit daagt hem uit en brengt hem plezier. 
In 2003 is hij begonnen als sociotherapeut bij de GGZE, hij heeft daar gewerkt met uiteenlopende doelgroepen. Zowel gesloten, besloten, binnen resocialisatie als transmuraal.

In 2016 besloot hij, naast zijn werk voor de GGZ, ook voor zichzelf te beginnen.

Zijn affiniteit met outdoor activiteiten in combinatie met zijn ervaring in coaching, begeleiding en ondersteuning viel toentertijd samen met de mogelijkheid om kwetsbare jongeren mee de natuur in te nemen. Begeleiden van zowel groepen als individuen stond hierbij centraal. Hiervan uit ontstond Careventure, de naam van zijn initiatief.

Met de tijd kwamen nieuwe mogelijkheden in beeld en zo kwam Maarten in aanraking met het trainersvak. In de rol als trainer voelt hij zich senang en de afgelopen jaren is hij met mooie en uitdagende opdrachten aan de slag gegaan.
De trainingen gaan over gedrag; Jouw eigen gedrag en het gedrag van de ander. Over signalen, grenzen, communicatie en verantwoordelijkheid nemen.

Ook heeft Maarten een eigen training (MIV) ontwikkeld en is hij als docent maatschappelijke zorg werkzaam.

Sociale veiligheid is een actueel en gelaagd thema wat doorlopend om aandacht vraagt.

Vandaar dat Maarten met veel trots en plezier zijn bijdrage levert aan het Expertisecentrum Sociale Veiligheid.

Het vraagt om initiatief, daadkracht en de bereidheid om zowel jezelf als de ander nog beter te leren kennen. Wij zorgen voor de veiligheid die nodig is om deze onderwerpen met elkaar te kunnen bespreken. Zowel in groepen als in één op één contact.