Marcel Stein

Opleider – coach – adviseur

Marcel is opleider, coach en adviseur Sociale Veiligheid. Hij adviseert en bemiddelt inzake vraagstukken m.b.t. Sociale Veiligheid, Agressie en Mentaliserende interventies en vermogens. Verder verzorgt hij opleidingen en trainingen en verzorgt supervisiedagen voor docenten in het voortgezet en speciaal onderwijs, Halt en Jeugdzorg. Al jarenlang leidt hij professionals op vanuit ART2ART m.b.t. agressie de-escalatietrainingen en ART en Goldstein methoden. In samenwerking met het Ministerie van Justitie, gemeenten en de KNVB heeft Marcel zich bezig gehouden met dadergerichte aanpak inzake uitgaansgeweld en terugdringen recidive met Agressieregulatietraining. Als interventiecoach opleider gedragsinterventies heeft hij zich voor de Reclassering jarenlang primair gericht op het waarborgen van programma-integriteit ten aanzien van erkende gedragsinterventies.