Wobbe Storm

Trainer – coach – adviseur

Sinds 2006 is Wobbe werkzaam als bewegingsagoog/behandelaar en senior-sociotherapeut in de verslavingszorg en psychiatrie. Hierin heeft Wobbe zowel klinisch als ambulant ervaring opgedaan met het werken met deze multicomplexe doelgroep en het coachen van de medewerkers. Vanuit het werken binnen dit veelal gedwongen kader, is hij gewend om te werken met weerstand. Wobbe ziet weerstand als een essentieel onderdeel binnen een gedragsverandering.

Hierdoor is het werken met bijzondere en/of complexe doelgroepen één van zijn kwaliteiten. Vooral het volhouden bij weerstand en weerstand weten om te buigen naar inzet en motivatie om het doel te bereiken. Dit maakt het proces van de verandering de investering waard en zal terugval in oud gedrag doen verminderen.

Wobbe heeft vanuit zijn expertise verschillende trainingen en projecten mogen verzorgen binnen: de GGZ, Politie Nederland, Halt, Nederlandse Spoorwegen, Dienst Vervoer en Ondersteuning, Veiligheidshuizen, Onderwijsinstellingen en (zorg)Beveiliging.